info@kvam-sistem.hr +385 1 203 2015
Select Page

Uvjeti korištenja web stranica Kvam sistem d.o.o.

Sadržaj objavljen na web stranici www.kvam-sistem.hr isključivo je informativnog karaktera, te se kao takav ne smije distribuirati i neovlašteno korisiti u komercijalne svrhe bez pisanog odobrenja odgovorne osobe tvrtke Kvam sistem d.o.o. Sav sadržaj web stranice ne smije se koristiti niti na način koji može uzrokovati štetu Kvam sistem d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani.

Informacije koje Kvam sistem d.o.o. objavljuje na svojim web stranicama smatraju se točnim u vrijeme njihovog unošenja. Ipak, Kvam sistem ne garantira i pravno ne odgovara za točnost i iscrpnost navedenih informacija, te one služe samo kao vodič. Kvam sistem d.o.o. može u svako doba, bez prethodne najave ažurirati i izmjeniti podatke na svojim stranicama. Svi dokumenti, podaci, informacije i slike objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne informativne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih prava trećih osoba u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Kvam sistem d.o.o. se odriče u potpunosti svih odgovornosti koje na bilo koji način mogu nastati korištenjem web stranice, korisniče uprabe ili zloporabe sadržaja weba, za štetu proizašlu iz korištenja web stranice korisniku ili trećoj strani.

Bilo kakvo umožavanje i distribucija logotipa, dizajna i podloge web stranice je zabranjeno. Za eventualne sporove nadležni su sudovi u Republici Hrvatskoj. Kvam sistem d.o.o. zadržava pravo bez najave promijeniti Uvijete korištenja web stranice.

WordPress Lightbox Plugin